Socialpædagogiske og uddannelsesrettetede unge projekter

Historie

​Ude-Bo startede i 1993, som et efterværnsprojekt med udgangspunkt i et behov for unge, der blev udskrevet fra Børne og Ungdomspensionen Borgmesterbakken i Horsens. Et opfølgende tilbud om voksenstøtte til tilværelsen i egen bolig. 

Gennem årerne har der løbende været en udviklings og forandringsproces. Forandringsprocessen har været og er tilrettelagt ud fra de unges og samarbejdspartnernes behov.

I slutningen af 90érne havde Ude-Bo 3 bofællesskaber, en akutlejlighed og tilknytning til unge i egen bolig.

I dag indeholder projektet støtte til unge i egen bolig, 7 etværelses lejligheder i tilknytning til projektet, 1 treværelses lejlighed til to unge, 1 fireværelseslejlighed til tre unge, samt bolig til støttebeboeren.

De første 11 år af Ude-Bos levetid har projektet været tilknyttet Børneog Ungdomspensionen Borgmesterbakken, siden 2004 har Ude-Bo været et selvejendeUngdomsprojekt under foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

Ude-Bo er i dag godkendt til anbringelse under Sociallovens § 107 og § 85og Loven om Aktiv Beskæftigelse § 31 b og § 32.
Endvidere er Ude-Bogodkendt til 3 pladser under Sociallovens § 142 stk. 7