Socialpædagogiske og uddannelsesrettetede unge projekter

H.I.T Linien

Ude-Bos interne beskæftigelses tilbud

HIT-Linjen, Hverdags Indhold Til Alle, beskæftigelsestilbud til unge der af forskellige grunde ikke er klar til uddannelse, praktikforløb eller andet etableret forløb.

Målgruppe: Særligt sårbare unge med psykosociale problemstillinger, diagnoser af forskellige karakter, unge med manglende uddannelsesparathed og daglig struktur.

Alle kan være med uanset hvem man er og hvad ens baggrund er.

Formål med HIT-Linjen: At den unge kommer i gang og får skabt en almen hverdag med struktur, udvikler personlige. faglige og sociale kompetencer som fundament til en uddannelses/erhvervsrettet fremtid.

Metoden: Daglig undervisning i et forum hvor den enkelte kan deltage med de forudsætninger som er muligt for den enkelte.

 

Overordnede basismål for HIT-Linjen

Et stabilt fremmøde

Indsigt i egen personlig pleje

Forståelse af egen og andres fysiske fremtoning

Kunne begå sig i sociale sammenhænge

 

Madlavning & Samfunds-linje:

Basismål for Madlavning og Samfund:

Udarbejde madplaner og madbudgetter
Finde sunde opskrifter, lave indkøbslister og handle fornuftigt ind
Tilberede mad efter en opskrift og følge god køkkenhygiejne
Blive bevidst om samfunds struktur og aktuelle udviklinger.

 

Bevægelse & Samspils-linje:

Basismål for Bevægelse og Samspil:

Opnå forståelse for sundhed, egen fysiske kondition, anatomi, koordinering og sanser
Opnå forståelse for, at bevægelse og fysisk aktivitet giver en velværdsfølelse samt øger koncentration og fokus
Styrke selvtillid og selvværd gennem bevægelse og aktivitet med andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhverv & Dannelses-linje:

Basismål for Erhverv og Dannelse:

Deltage konstruktivt i og reflekterer over undervisning
Opnå kendskab til mulige og relevante uddannelser, arbejdsmarkedet og jobfunktioner
Udarbejde et målrettet CV, motiverede såvel som umotiverede ansøgninger

Forberede sig til og deltage i jobsamtaler
Styrke evnen til relations dannelse
Opnå bred viden om kultur, normer og almen dannelse

 

Friluftsliv & Kulturs-linje:

Basismål for Friluftsliv & Kultur:

Planlægge en aktivitet fra start til slut. Herunder at opsøge informationer, kontakte eksterne parter, koordinere og beskrive forløbet samt evaluere aktiviteten
Agere i forskellige roller og være i stand til at tilpasse sig forskellige situationer
Blive introduceret til vores kultur og dets historie/værdier

 

Din Livsstils-linje:

Basismål for Din livsstil:

Opnå øget bevidsthed om fysiologi
Bevidst om egen krop og lære egne muligheder/begrænsninger at kende
Ligge og følge en sund kostplan
Øge fleksibilitet, styrke og muskelmasse samt styrke konditionen

 

Max 4-linjen:

Max 4 er et forløb på maksimalt to måneders varighed for særligt sårbare borgere, som oplever angst/ubehag ved at indgå i grupper, og som har brug for særlig støtte til at komme i gang med beskæftigelse efter længere tids inaktivitet. Max 4 fungerer som forberedelse til deltagelse i beskæftigelse på HIT-Linjen. Max 4 er en gruppe på maksimalt fire personer (plus underviser), som mødes og spiser morgenmad sammen, hvorefter der udføres forskellige praktiske opgaver i og omkring Ude-Bos faciliteter.

Basismål for Max 4:

Opnå tryghed ved at færdes på og omkring Ude-Bos faciliteter