Socialpædagogiske og uddannelsesrettetede unge projekter

H.I.T Linien

Ude-Bos interne beskæftigelses tilbud

HIT-Linjen, Hverdags Indhold Til Alle, beskæftigelsestilbud til unge der af forskellige grunde ikke er klar til uddannelse, praktikforløb eller andet etableret forløb.

Målgruppe: Særligt sårbare unge med psykosociale problemstillinger, diagnoser af forskellige karakter, unge med manglende uddannelsesparathed og daglig struktur.

Alle kan være med uanset hvem man er og hvad ens baggrund er.

Formål med HIT-Linjen: At den unge kommer i gang og får skabt en almen hverdag med struktur. Samtidig med at der arbejdes hen mod at gøre sig klar til praktik, uddannelse og arbejde.

Målet med HIT-Linjen: Opnå udvikling af personlige, faglige og sociale kompetencer som fundament til en uddannelses/erhvervsrettet fremtid.

Metoden: Daglig undervisning i et forum hvor den enkelte kan deltage med de forudsætninger som er muligt for den enkelte.

At den unge ved indskrivning får udarbejdet et CV og formulerer sine mål med at deltage på HIT-Linjen.

Der evalueres og gøres status en gang om måneden.

Tilmelding: Man deltager enten 3 eller 5 dage på HIT-Linjen

 

Læs om nyeste projekt arbejde på HIT-Linien: http://hsfo.dk/horsens/Unge-hjaelper-unge-der-har-det-svaert/artikel/107239

Madlavning og samtale

Det handler om planlægning, økonomi, indkøb og madlavning, læringen skal kunne overføres til den unges egen husholdning. Mens der laves mad og spises foregår der en åben dialog om aktuelle emner fra samfundet.

Delmålet:

 • at lave/holde et budget
 • at lærer enkle og billige madopskrifter
 • at styrke ens kommunikationsevnen
 • at have åben dialog, forholde sig til samfundet

Bevægelse og idræt

Alle former for bevægelse alene og i grupper f.eks boldspil, kampsport, gymnastik og strækøvelser m.m.

Delmålet:

 • at få troen på, at jeg kan noget med min krop uanset hvor længe det er siden sidst
 • at styrke koncentration og øge egne grænser
 • at støtte og udvikle sociale kompetencer
 • at skabe lysten til at blive integreret i idrætsklub eller lokal forening

Fitness:

Styrkelse af egen krop gennem fitness, styrke og konditions træning. Alle træner i forhold til eget niveau og tempo.

 • at holde fokus og koncentration
 • at holde et fast trænings program
 • at starte selvstændigt i lokal fitness center

Delmålet:

 • at holde fokus og koncentration
 • at holde et fast trænings program
 • at starte selvstændigt i lokal fitness center