Socialpædagogiske og uddannelsesrettetede unge projekter

Indskrivningsmuligheder

​Socialpædagogisk og erhvervsrettet støtte til unge i alderen 18 – 30 år.

Servicelovens § 107 eller § 85
Loven om aktiv beskæftigelse § 32 og/eller § 31 b

Interne unge:

Gennemsnitlig 15 timer ugentligt á 359,00 kr.

 • Mulighed for 5 ugentlige dage på Ude-Bo's interne beskæftigelse: HIT-Linjen. Kvalificering til uddannelse og erhvervslivet.
 • Erhvervsrettet støtte med henblik på uddannelse eller ordinær beskæftigelse i videst mulig omfang.
 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område med henblik på mestring af eget liv
 • Social træning gennem Ude-Bos ungeaktiviteter 2 x ugentligt.
 • To årlige dannelsesture med Ude-Bo
 • Ophold i Ude-Bos ungdomsboliger
 • Torsdagsspisning og andre aktiviteter med støttebeboer
 • Kaffemik om fredagen

Eksterne Plus unge:

Gennemsnitlig 11-13 timer ugentligt á 359,00 kr.

 • Ved tilknytning til Ude-Bo's HIT-Linje. Kvalificering til uddannelse og erhvervslivet, er taksten 13 timer for 5 ugentlige dage.
 • Erhvervsrettet støtte med henblik på uddannelse eller ordinær beskæftigelse i videst mulig omfang.
 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område med henblik på mestring af eget liv
 • Social træning gennem Ude-Bos ungeaktiviteter 2 x ugentligt.
 • To årlige dannelsesture med Ude-Bo
 • Ophold i Ude-Bos fælleslejligheder
 • Kaffemik om fredagen

Eksterne unge:

Gennemsnitlig 10-12 timer ugentlig á 359,000 kr.

 • Ved tilknytning til Ude-Bo's HIT-Linje. Kvalificering til uddannelse og erhvervslivet, er taksten 12 timer for 5 ugentlige dage.

 • Erhvervsrettet støtte med henblik på uddannelse eller ordinær beskæftigelse i videst mulig omfang.
 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område med henblik på mestring af eget liv
 • Social træning gennem Ude-Bos ungeaktiviteter 2 x ugentligt.
 • To årlige dannelsesture med Ude-Bo

For begge grupper:

Akuttelefon og medarbejdere til rådighed i tidsrummet kl. 07.00-18.00, mandag – fredag.
Ledsagelse til relevante samarbejdspartner og andre nøglepersoner.
Dokumentation gennem kontrakter, statusrapporter og statusmøder.

Fleksible Unge:

Maxi-pakken:

Gennemsnitlig 8 timer ugentlig á 396,00 kr.

 • Erhvervsrettet støtte med henblik på uddannelse eller ordinær beskæftigelse i videst mulig.
 • Mulighed for tilknytning til Ude-Bo's HIT-Linje. Kvalificering til uddannelse og erhvervslivet 3 dage ugentligt.
 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område med henblik på mestring af eget liv
 • Social træning gennem Ude-Bos ungeaktiviteter 2 x ugentligt.
 • To årlige dannelsesture med Ude-Bo

Midi-pakken

Gennemsnitlig 6 timer ugentlig á 396,00 kr.

 • Erhvervsrettet støtte med henblik på uddannelse eller ordinær beskæftigelse i videst mulig omfang.
 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område med henblik på mestring af eget liv
 • Social træning gennem Ude-Bos ungeaktiviteter 2 x ugentligt.
 • To årlige dannelsesture med Ude-Bo

Mini-pakken:

Gennemsnitlig 4 timer ugentlig á 396,00 kr.

 • Erhvervsrettet støtte med henblik på uddannelse eller ordinær beskæftigelse i videst mulig omfang.
 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område med henblik på mestring af eget liv, samt "Happy Pita" én gang månedligt.

For alle pakker:

Akuttelefon og medarbejdere til rådighed i tidsrummet kl. 07.00-18.00, mandag – fredag

Ledsagelse til relevante samarbejdspartner og andre nøglepersoner

Dokumentation gennem kontrakter, statusrapporter og statusmøder

Der laves individuelle aftaler for fordeling eller vægt af erhvervsrettet og/eller socialpædagogisk støtte

Startskuddet:

Introtur på 36 timer med faste kontaktperson og/eller erhvervsguide
Krav til Interne, Eksterne Plus og Eksterne unge
Tilbud til Fleksible unge
Pris : 7.500,00 kr.

Prisniveauet er gældende for 2018