Socialpædagogiske og uddannelsesrettetede unge projekter

Målgruppe

Ude-Bos målgruppe er unge mellem 18-29 år med psykosociale problemstillinger. Herunder psykiatriske problemstillinger, begyndende misbrug, tidlig skadet og/eller udviklingsforstyrrelser.

Målgruppen er unge der har et ønske om en stabil tilværelse i egen bolig. De unge har også en erkendelse af, at de har brug for voksenstøtte til positivt at udvikle og forandre deres tilværelse.

Unge med massivt misbrug og/eller kriminalitet, samt unge med voldeligadfærd er ikke i målgruppen.

De unge har egen indtægt i form af løn, SU, sygedagpenge, pension ellerkontanthjælp.