Socialpædagogiske og uddannelsesrettetede unge projekter

Projekt Startbolig

Ungdomsboliger i Horsens

April 2015 indgik Horsens Kommune, Bolig Horsens og Jysk Børneforsorg/Fredehjem et samarbejde om støtte til sårbare unge i Ungdomsboligmiljøet i Horsens. Nærmere bestemt Stadionvej, Ane Stauningsvej og Østergade

Projektet administreres i dagligdagen af Ungdomsprojektet Ude-Bo, hvor også den Sociale Vicevært er ansat.

Målgruppen :

Unge mellem 18-24 år som på grund af sociale, psykosociale- eller indlærings- vanskeligheder har behov for støtte i forbindelse med, at de flytter hjemmefra, flytter fra en pædagogisk foranstaltning eller af andre grunde ønsker en bolig i et trygt miljø

Startboligerne er for unge der endnu ikke er i uddannelse eller unge som er i gang med en uddannelse der ikke er SU-berettiget.

Den Sociale Vicevært :

Der er til Projekt Startbolig tilknyttet en Social vicevært hvis fornemmeste opgave er, at skabe et selvbærende inkluderende ungdomsmiljø, der er i stand til at rumme både ressourcestærke unge og unge med udfordringer.

Den Sociale vicevært er med til at fremme fællesskabet imellem alle beboere i de forskellige boligblokke, sådan at de unge i Startboligerne har en relation til sine naboer.

Den Sociale viceværts funktion skal også understøtte de sårbare unges positive dagligliv i boligerne og deres inklusion. Den Sociale vicevært skal mindst én gang om ugen have kontakt med Start-boligbeboerne i deres egen bolig. Dette skal sikre den unges trivsel, men også forebygge ensomhed og isolation.

Herudover mødes den Sociale vicevært én gang ugentlig med Startboligbeboerne til et fællesmøde, hvor der dels bliver lavet forskellige sociale aktiviteter samt for at drøfte fælles problemstillinger.

Til de unge :

Når man som ung bor i en Startbolig, så bliver man inviteret med i et fællesskab, som består af de ca. 10 andre unge, som også bor i Startboligerne. I dette fællesskab arrangerer den Sociale vicevært fællesmøde én gang om ugen i et fælleslokale i nærheden, samt inviterer til forskellige sociale arrangementer såsom bowling, grill hygge, strandtur, kortspil og lignende aktiviteter. Den Sociale vicevært vil ligeledes komme på besøg hos hver enkelt ung én gang om ugen for at fremme trivslen og relationen imellem.

Hvordan kommer jeg i betragtning til en bolig :

Du retter henvendelse til Ude-Bo, som har ansvaret for kontakten til Bolig Horsens og som guider dig i gang med ansøgningen af bolig

Kontakt .:

Social vicevært Søren Rain Johansen
Tlf. 20242061
Mail : soren@udebo.dk

 

Forstander Britta Schmidt
Tlf 22 72 05 94
Mail : britta@udebo.dk