Socialpædagogiske og uddannelsesrettetede unge projekter

Samarbejde​

Ude-Bo vægter samarbejde højt og at information og viden er gensidig således, at der altid er en rød tråd omkring den enkelte unge.

Samarbejde med forældre og andet netværk vurderes individuelt i forhold til den enkelte unge.
Ligeledes er samarbejde med uddannelsessteder, arbejdspladser, og andre behandlere m.m. individuelt.

I kraft af Ude-Bo mangeårige eksistens, har vi et godt og tæt samarbejde med f.eks. psykiatriske afdelinger, misbrugscentre, uddannelsessteder, samt et stort netværk at villige praktik og arbejdspladser til unge.

Der forekommer altid et tæt samarbejde med sagsbehandlere ogforvaltninger.

Sagsbehandlere udarbejder den overordnede handleplan for denunges forløb i Ude-Bo.

Efter 2 måneders tilknytning udarbejder Ude-Bo, i tæt samarbejde med denunge, en kontrakt som indeholder delmål og metoder for det kommende halveår.

Der skrives statusmails hver 2. måned og statusrapport hvert halve år samtafholdelse af opfølgende statusmøde ligeledes hvert halve år.