Socialpædagogiske og uddannelsesrettetede unge projekter

Samarbejde​

Ude-Bo vægter samarbejde højt og at information og viden er gensidig således, at der altid er en rød tråd omkring den enkelte borger.

Samarbejde med forældre og andet netværk vurderes individuelt i forhold til den enkelte borger.
Ligeledes er samarbejde med uddannelsessteder, arbejdspladser, og andre behandlere m.m. individuelt.

I kraft af Ude-Bo mangeårige eksistens, har vi et godt og tæt samarbejde med f.eks. psykiatriske afdelinger, misbrugscentre, uddannelsessteder, samt et stort netværk af villige praktik og arbejdspladser til unge.

Der forekommer altid et tæt samarbejde med sagsbehandlere og forvaltninger.

Sagsbehandlere udarbejder den overordnede handleplan for borgerens forløb i Ude-Bo.

Efter 2 måneders tilknytning udarbejder Ude-Bo, i tæt samarbejde med borgeren, en kontrakt som indeholder delmål og metoder for det kommende halve år.

Der skrives uddannelses/beskæftigelsesmails hver 2. måned og statusrapport hvert halve år samt afholdelse af opfølgende statusmøde ligeledes hvert halve år.