Andre Tilbud

Andre tilbud til dig:

 

Projekt HANNA

Projekt HANNA er et tilbud, som indeholder 3 metoder, som individuelt kan tilpasses.

HANNA = Hash Afvænning, Neurofeedback & NADA

HANNA er et projekt i Ude-Bo, som startede op primo 2016, som et ekstra tiltag til den pædagogiske indsats.

 

Projekt startbolig

April 2015 indgik Horsens Kommune, Bolig Horsens og Jysk Børneforsorg/Fredehjem et samarbejde om støtte til sårbare unge i Ungdomsboligmiljøet i Horsens. Nærmere bestemt Stadionvej, Ane Stauningsvej og Østergade

Projektet administreres i dagligdagen af Ungdomsprojektet Ude-Bo, hvor også den Sociale Vicevært er ansat.

 

INKLUSIONSBOLIGER

Dette er et helt nyt tilbud vi glæder os til at præsentere for dig.
Mere information er på vej i 2021.

Ude-Bo er et selvejende Socialpædagogisk
Ungdomsprojekt under foreningen Jysk
Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse.
Se Ude-Bo's nyttige links 

KONTAKT INFORMATION

Fabrikvej 11A, 1.
8700 Horsens

Telefon: 75 60 14 02​

CVR: 28053495

Forstander Britta Schmidt
Telefon: 22 72 05 94
E-mail: britta@udebo.dk