Beskæftigelsesforløb

 

Ude – Bo`s forløb skaber en forudsigelig og udviklende vej til selvforsørgelse. Forløbene sammensættes af de tre moduler HIT, HIT/praktik og Praktik, og er hver á 13 ugers varighed. Modulerne sammensættes ud fra den enkeltes ønsker og behov.

Forløbene er særlige egnede:

Hvis der er behov for en ekstra indsats, for at komme vider til selvforsørgelse.

Hvis der behov for at en vurdering af skånebehov i forhold til en kommende praktik, skole eller arbejdsmarked.

Forløbene henvender sig til uddannelsesparate, aktivitetsparate og borgere på ressource forløb. Borgerne har psykosociale udfordringer, diagnoser af forskellige karakter og kan have manglende uddannelsesparathed og daglig struktur.

De tre moduler er:

HIT

HIT/PRAKTIK eller UDDANNELSE

PRAKTIK eller UDDANNELSE

 

MODULERNEs INDHOLD

 

HIT

HIT er Ude – Bo´s interne beskæftigelsestilbud og har til formål at skabe rammerne for, at den enkelte kan udvikle et sundere og mere robust fundament, til at starte i praktik eller på en uddannelse

Modulet indeholder:

 • En struktureret hverdag med fokus på sundhed og motion, motivation, sociale kompetencer og præsentation
 • Udviklende fællesskaber
 • Individuel vejledning og guidning
 • Afklaring
 • Progressionsmåling og dokumentation
 • Støtte til sideløbende indsatser, f.eks. psykiatri

 

HIT/ PRAKTIK eller UDDANNELSE

Formålet er en gradvis introduktion og afprøvning af erhvervslivet, samtidig med at borgeren fortsat er i beskæftigelses på HIT, hvor der forsat er støtte til udvikling af erhvervskompetencer og retning

Modulet indeholder:                

 • Delvis HIT
 • Delvis praktik eller uddannelse i egen kommune
 • Afklaring
 • Ugentlig opfølgning
 • Individuel vejledning og guidning
 • Opfølgende samtaler med praktikstedet
 • Udviklende fællesskaber
 • Progressionsmåling og dokumentation
 • Støtte til sideløbende indsatser

 

PRAKTIK eller UDDANNELSE

Formålet er længerevarende praktikker med endelig afklaring af valg og muligheder for varig beskæftigelse eller uddannelse, samt sikre at borgeren får mulighed for at udvikle de nødvendige erhvervskompetencer, til at nå deres mål

Modulet indeholder:

 • Ugentlig opfølgning med praktikken, uddannelse og borgeren
 • Tydeliggørelse erhvervs-/uddannelsesretning
 • Progressionsmåling og dokumentation

Der kan til modulerne tilkøbes:

 • EEG – Neurofeedback
 • NADA – National Acupuncture Detoxification Association
 • HAP – Hash afvænningsprogram
 • Sociale aktiviteter
 • Botræning
 • Vækkeordning
 • Transport

Ude-Bo er et selvejende Socialpædagogisk
Ungdomsprojekt under foreningen Jysk
Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse.
Se Ude-Bo's nyttige links 

KONTAKT INFORMATION

Fabrikvej 11A, 1.
8700 Horsens

Telefon: 75 60 14 02​

CVR: 28053495

Forstander Britta Schmidt
Telefon: 22 72 05 94
E-mail: britta@udebo.dk