botræning

Botræning har til hensigt at klæde borgeren på til selvstændigt at bo i egen lejlighed.  Det vil sige indblik, læring og ansvar for daglidagens udfordringer.

Den enkelte borgers funktionsniveau er individuel, hvorfor hvert forløb tilpasses den enkeltes behov.

I UDEBO ARBEJDER VI MED FØLGENDE:

Struktur for dagligdag med fokus på at passe uddannelse eller arbejde:

 • Borgeren får indarbejdet en stabil døgnrytme, som udgangspunkt for at kunne deltage i samfundets hverdag og tilbud
 • Borgeren får udarbejdet en struktur for hverdage gennem kalender og/eller ugeskema
 • Borgeren opnår indsigt i, hvad det indebærer at balancere mellem arbejde/uddannelse, vedligeholde et hjem og fritid

Rengøring og tøjvask:

 • Borgeren lærer at håndtere vasketøj, sortere, vaske ved forskellige grader, vaskemaskine, osv.
 • Borgeren får støtte og vejledning i, hvordan man gør rent
 • Borgeren lærer at tage ansvar for opgaver på fælles boligområder

Privatøkonomi:

 • Borgeren får udarbejdet et budgetskema med overblik over egen økonomi
 • Borgeren opnår en basisviden omkring faste udgifter, betalingsaftaler, skatteoplysninger, NEM-ID, MIT-ID og E-Boks

Indkøb og madlavning:

 • Borgeren får støtte til at lave mad, finde opskrifter m.m.
 • Borgeren lærer at planlægge indkøb og mad ud fra økonomi og sund kost
 • Borgeren opnår en grundlæggende viden omkring køkkenhygienje

Personlig pleje og hygienje:

 • Borgeren tilegner sig viden omkring den daglige hygienje, det være sig bad, rent tøj m.m.
 • Borgeren har en god tandhygienje og får regelmæssigt tandeftersyn
 • Borgeren bliver bevidst om egen fremtoning

Ude-Bo er selvejende Socialpædagogiske
Ungdomsprojekter under foreningen Jysk
Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse.
Se Ude-Bo's nyttige links 

KONTAKT INFORMATION

Fabrikvej 11A, 1.
8700 Horsens

Telefon: 2272 0594

CVR: 28053495

Forstander Britta Schmidt
Telefon: 2272 0594
E-mail: britta@udebo.dk

Kontakt øvrige personale