FORMÅL / METODER

Ude-Bos pædagogik tager sit udgangspunkt i de kognitive teorier og mentalisering. Der arbejdes med en positiv, anerkendende og reflekterende tilgang til borgeren i øjenhøjde.

Ude-Bo ligger vægt på tillid og vedholdenhed i arbejdet med borgeren, ofte oplever vi at længerevarende forløb giver positive resultater i forhold til borgerens selvstændighed og selvforsørgelse.

Ude-Bo skaber helhedsløsninger

 

 

 • Borgeren har en kontaktperson, en pædagog
 • Borgeren bliver tilknyttet et fast pædagogisk team.
 • Ude-Bo samarbejder tæt med borgerens nøglepersoner
Ude-Bo støtter socialpædagogisk

og arbejder målrettet med, at borgeren:

 • får indsigt i og lærer at håndtere egne følelser og impulser
 • opnår positiv opfattelse af sig selv og egne kompetencer
 • kan deltage i det sociale liv på ture og i aktiviteter
 • bliver bedre til at indgå i relationer med andre mennesker
 • udvikler færdigheder til at leve sin dagligdag
 • magter at forvalte eget liv og være yder/nyder i samfundet​
Ude-Bo støtter erhvervsrettet

og arbejder målrettet med, at borgeren:

 • får afdækket sin arbejdsevne og uddannelsesmuligheder
 • lærer at aflæse og forstå kulturen på arbejdspladsen
 • finder det job/den uddannelse, der matcher lyst og evne
 • får en god start på arbejdspladsen og eller uddannelsesstedet
 • via akut hjælp lærer at løse problemer på arbejdspladsen
 • gradvist udvikler ejerskab og opnår varig beskæftigelse

Ude-Bo er et selvejende Socialpædagogisk
Ungdomsprojekt under foreningen Jysk
Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse.
Se Ude-Bo's nyttige links 

KONTAKT INFORMATION

Fabrikvej 11A, 1.
8700 Horsens

Telefon: 75 60 14 02​

CVR: 28053495

Forstander Britta Schmidt
Telefon: 22 72 05 94
E-mail: britta@udebo.dk