hat

Hverdags Aktivitets Tilbud

Formål

 

HAT – Hverdags Aktivitets Tilbud i Ude-Bo.

Med respekt for den enkelte borger, har Ude-Bo etableret et § 104 tilbud med følgende mål:

 • Understøtte et godt netværk
 • Skabe mulighed for at etablere netværk mellem borgere med lignende funktionslidelser
 • Forebygge social isolation, herunder deltage i fælles sociale aktiviteter
 • Forebygge ensomhed og øge borgerens livskvalitiet
 • Tilbyde et aktiverende tilbud i dagtimerne
 • Udvikle og vedligeholde personlige færdigheder
Målgruppe
 • Borgere med nedsat psykisk funktionsniveau eller med særlige sociale problemer. Kan også være en fysisk begrænsning, som lokalerne i Ude-Bo kan imødekomme
 • Er socialt isoleret
 • Har svært ved at tage initiativ til at etablere sociale relationer
 • Manglende struktur på hverdagen
 • Har behov for at træne almindelig daglig levevis (ADL)
 • Har svært ved at tage initiativ til motion og fysiske aktiviteter
 • Har behov for at etablere kontakter med ligesindede

En uge i Ude-Bo vil indeholde følgende emner:

TIDSRUMMET VIL VÆRE 10 – 14 ALLE DAGE.

Alle dage starter med morgenmad, ligesom der afsluttes med en frokost.

Der vil løbende blive taget individuelle hensyn ud fra målgruppen, ligesom der dagligt i HAT vil være et kreativt område tilgængeligt, hvor man kan sidde og sysle med en særinteresse.

Der vil være mulighed for at tilkøbe enkelte dage, ligesom der også vil være mulighed for at købe støttetimer til ledsagelse ved behov.

ÅBEN MADVÆRKSTED: Her vil der være mulighed for at bage, ligesom at lave en lun anretning til frokost.

UDFLUGT: Dette er en oplevelsesdag, og kan være alt fra kultur i nærområdet til seværdigheder længere væk. Nøgleordet er oplevelse.

BEVÆGELSESDAG: Her vil der være motion på programmet, bestemt ud fra muligheder og tilpasset målgruppen.

PRAKTISK ADL DAG: Her vil der være mulighed for at få hjælp til økonomi, post, eboks m.m. Ligesom der vil være mulighed for arbejde i og udenfor huset i form af havearbejde, vedligeholdelse m.m. Dette tilpasset målgruppen og deres behov for udfordringer indenfor dette.

SOCIAL SPILLERUM: Denne dag handler om samvær, hvor der vil blive lagt op til at styrke relations dannelse. Der vil være mulighed for at spille diverse spil.

Ude-Bo er selvejende Socialpædagogiske
Ungdomsprojekter under foreningen Jysk
Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse.
Se Ude-Bo's nyttige links 

KONTAKT INFORMATION

Fabrikvej 11A, 1.
8700 Horsens

Telefon: 2272 0594

CVR: 28053495

Forstander Britta Schmidt
Telefon: 2272 0594
E-mail: britta@udebo.dk

Kontakt øvrige personale