HISTORIE

UDE-BO startede i 1993, som et efterværnsprojekt med udgangspunkt i et behov for unge, der blev udskrevet fra Børne og Ungdomspensionen Borgmesterbakken i Horsens. Et opfølgende tilbud om voksenstøtte til tilværelsen i egen bolig. 

Gennem årerne har der løbende været en udviklings og forandringsproces. Forandringsprocessen har været og er tilrettelagt ud fra de unge – borgerens, og samarbejdspartnernes behov.

I slutningen af 90érne havde UDE-BO 3 bofællesskaber, en akutlejlighed og tilknytning til unge i egen bolig.

I dag indeholder projektet støtte til unge borgere i egen bolig i Horsens eller omegnsbyerne.                        8 interne kollegieværelser og 1 stor fælles lejlighed med plads til 5 borgere. Begge i forbindelse med UDE-BOs base.

Interne beskæftigelse HIT-Linjen med eget undervisningslokale

 

De første 11 år af UDE-BO`s levetid har projektet været tilknyttet Børne og Ungdomspensionen Borgmesterbakken, siden 2004 har UDE-BO været et selvejende Ungdomsprojekt under foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

UDE-BO er i dag godkendt til anbringelse under Sociallovens § 85 og Loven om Aktiv Beskæftigelse § 31 b og § 32. Endvidere er Ude-Bo godkendt til 1 plads under Sociallovens § 142, stk. 7

Ude-Bo er et selvejende Socialpædagogisk
Ungdomsprojekt under foreningen Jysk
Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse.
Se Ude-Bo's nyttige links 

KONTAKT INFORMATION

Fabrikvej 11A, 1.
8700 Horsens

Telefon: 75 60 14 02​

CVR: 28053495

Forstander Britta Schmidt
Telefon: 22 72 05 94
E-mail: britta@udebo.dk