Indskrivningsforløb

UDE-BO INDSKRIVNINGSforløb

​Socialpædagogisk og erhvervsrettet uddannelsesstøtte til borgere i alderen 18 – 30 år.                                            Servicelovens § 85
Loven om aktiv beskæftigelse § 91 og/eller § 167

 

Interne BORGERE:

Gennemsnitlig 15 – 12 timer ugentligt á 425,00 kr.

 • Mulighed for 5 ugentlige dage på Ude-Bo’s interne beskæftigelse: HIT-Linjen. Kvalificering til uddannelse og erhvervslivet
 • Erhvervsrettet støtte med henblik på uddannelse eller ordinær beskæftigelse i videst mulig omfang
 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område med henblik på mestring af eget liv
 • Social træning gennem Ude-Bos ungeaktiviteter 2 x ugentligt
 • To årlige dannelsesture med Ude-Bo
 • Ophold i Ude-Bos kollegieboliger
 • Kaffemik om fredagen

 

 

Eksterne BORGERE:

Gennemsnitlig 12-10 timer ugentlig á 425,00 kr.

 • Ved tilknytning til Ude-Bo’s HIT-Linje. Kvalificering til uddannelse og erhvervslivet, er indskrivningen 12 timer for 5 ugentlige dage
 • Erhvervsrettet støtte med henblik på uddannelse eller ordinær beskæftigelse i videst mulig omfang
 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område med henblik på mestring af eget liv
 • Social træning gennem Ude-Bos ungeaktiviteter 2 x ugentligt
 • To årlige dannelsesture med Ude-Bo
 • Kaffemik om fredagen

 

For alle grupper:

Akuttelefon og medarbejdere til rådighed i tidsrummet kl. 07.00-18.00, mandag – fredag
Ledsagelse til relevante samarbejdspartner og andre nøglepersoner
Dokumentation gennem kontrakter, statusrapporter og statusmøder

 

Fleksible BORGERE:

Gennemsnitlig 8 – 2 timer ugentlig á 425,00 kr.

 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område, med henblik på mestring af eget liv
 • Social træning gennem Ude-Bos ungeaktiviteter 2 gange ugentlig
 • Kaffemik om fredagen
 • Udslusning til selvstændig tilværelse med uddannelse og eller beskæftigelse

 

Midi-pakken

Gennemsnitlig 6 timer ugentlig á 425,00 kr.

 • Klare mål og rammer for borgerens forløb
 • Dokumentation der på progressionsmåling, observationer fra praksis og samtaler med borgeren
 • Ved midlertidige ophold i praktikforløb eller uddannelse, iværksættes anden beskæftigelse
 • Proffesionelt arbejdsfællesskab i at støtte borgeren til selvforsørgelse
 • Borgeren tilknyttes forskellige dags eller ugeforløb, hvor der tages hensyn til om man er aktiveringsparat eller i et ressourceforløb
 • Se nærmere beskrivelse her

 

Mini-pakken:

Gennemsnitlig 4 timer ugentlig á 425,00 kr.

 • Erhvervsrettet støtte med henblik på uddannelse eller ordinær beskæftigelse i videst mulig omfang
 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område med henblik på mestring af eget liv, samt “Happy Pita” én gang månedligt

 

For alle pakker:
 • Akuttelefon og medarbejdere til rådighed i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00, mandag – fredag
 • Ledsagelse til relevante samarbejdspartner og andre nøglepersoner
 • Dokumentation gennem kontrakter, statusrapporter og statusmøder
 • Der laves individuelle aftaler for fordeling eller vægt af erhvervsrettet og/eller socialpædagogisk støtte

 

Startskuddet:

Introtur på 36 timer med faste kontaktperson og/eller erhvervsguide.
Krav til Interne, Eksterne Plus og Eksterne Borgere.
Tilbud til Fleksible Borgere.
Pris : 7.500,00 kr.

Priser er gældende for 2021

Ude-Bo er et selvejende Socialpædagogisk
Ungdomsprojekt under foreningen Jysk
Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse.
Se Ude-Bo's nyttige links 

KONTAKT INFORMATION

Fabrikvej 11A, 1.
8700 Horsens

Telefon: 75 60 14 02​

CVR: 28053495

Forstander Britta Schmidt
Telefon: 22 72 05 94
E-mail: britta@udebo.dk