korte forløb 2022

Kortvarige forløb HIT-Linjen (Hverdags Indhold Til alle) med fokus på bevægelse

Tilbud til borgere der venter på opstart af uddannelsesforløb eller er på venteliste til et kommunalt beskæftigelsestilbud.

Tirsdage kl. 08.30 – 13.00 – Bevægelse og samspil

  • Opnå forståelse for sundhed, egen fysisk kondition, anatomi, koordinering og sanser
  • Opnå forståelse for, at bevægelse og fysisk aktivitet giver en velværdsfølelse samt øger koncentration og fokus
  • Styrke selvtillid og selvværd gennem bevægelse og aktivitet med andre

Fredage kl. 08.30 – 13.00 – Din livsstil

  • Opnå øget bevidsthed om fysiologi
  • Bevist om egen krop og lære egne muligheder/begrænsninger at kende
  • Ligge og følge sund kostplan
  • Øge fleksibilitet, styrke muskelmasse, samt styrke kondition

Begge dage indeholder ½ times teoretisk undervisning.

Begge dage starter med fælles morgenmad og slutter med fælles frokost.

Ligeledes er der mulighed for at indgå vækkeaftaler og evt. hente/bringe ordninger.

Der er mulighed for at være tilknyttet et enkelt hold eller være på begge hold.

Der aftales forløb for bestemt antal uger. Før opstart holdes et møde hvor alle parter forventningsafstemmer.

 

Ude-Bo er selvejende Socialpædagogiske
Ungdomsprojekter under foreningen Jysk
Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse.
Se Ude-Bo's nyttige links 

KONTAKT INFORMATION

Fabrikvej 11A, 1.
8700 Horsens

Telefon: 2272 0594

CVR: 28053495

Forstander Britta Schmidt
Telefon: 2272 0594
E-mail: britta@udebo.dk

Kontakt øvrige personale