Projekt Startbolig

PPROJEKT STARTBOLIG

April 2015 indgik Horsens Kommune, Bolig Horsens og Jysk Børneforsorg/Fredehjem et samarbejde om støtte til sårbare unge i Ungdomsboligmiljøet i Horsens. Nærmere bestemt Stadionvej, Ane Stauningsvej og Østergade.

Projektet administreres i dagligdagen af Ungdomsprojektet Ude-Bo, hvor også den Sociale Vicevært er ansat.

Målgruppen :

Unge mellem 18-24 år som på grund af sociale, psykosociale- eller indlærings- vanskeligheder har behov for støtte i forbindelse med, at de flytter hjemmefra, flytter fra en pædagogisk foranstaltning eller af andre grunde ønsker en bolig i et trygt miljø.

Startboligerne er for unge der endnu ikke er i uddannelse eller unge som er i gang med en uddannelse der ikke er SU-berettiget.

Den Sociale Vicevært :

Der er til Projekt Startbolig tilknyttet social viceværter, hvis fornemmeste opgave er, at skabe et selvbærende inkluderende ungdomsmiljø, der er i stand til at rumme både ressourcestærke unge og unge med udfordringer.

Den sociale vicevært er med til at fremme fællesskabet imellem alle beboere i de forskellige boligblokke, sådan at de unge i Startboligerne har en relation til sine naboer.

De sociale viceværters funktion skal også understøtte de sårbare unges positive dagligliv i boligerne og deres inklusion. Den Sociale vicevært skal mindst én gang om ugen have kontakt med Start-boligbeboerne i deres egen bolig. Dette skal sikre den unges trivsel, men også forebygge ensomhed og isolation.

Den sociale vicevært mødes en gang ugentlig med Startbolig beboerne. Den ene uge til et “PIT STOP” med fælles aftensmad, og den anden uge til fælles frokost. Her vil også være forskellige aktiviteter, drøftelser og udveksling af beboernes forskellige udfordringer.

 

Til de unge :

Når man som ung bor i en Startbolig, så bliver man inviteret med i et fællesskab, som består af de ca. 10 andre unge, som også bor i Startboligerne. I dette fællesskab arrangerer de Sociale viceværter “PIT STOP” hver anden uge i et fælleslokale i nærheden, samt inviterer til forskellige sociale arrangementer såsom bowling, grillhygge, strandtur, kortspil og lignende aktiviteter. Den Sociale vicevært vil ligeledes komme på besøg hos hver enkelt ung én gang om ugen for at fremme trivslen og relationen imellem.

 

Hvordan kommer jeg i betragtning til en bolig :

Du retter henvendelse til Ude-Bo, som har ansvaret for kontakten til Bolig Horsens og som guider dig i gang med ansøgningen af bolig

Kontakt​

Social vicevært Christina Rosdahl
Tlf. 51 72 24 45
Mail : christina@udebo.dk

Ude-Bo er et selvejende Socialpædagogisk
Ungdomsprojekt under foreningen Jysk
Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse.
Se Ude-Bo's nyttige links 

KONTAKT INFORMATION

Fabrikvej 11A, 1.
8700 Horsens

Telefon: 75 60 14 02​

CVR: 28053495

Forstander Britta Schmidt
Telefon: 22 72 05 94
E-mail: britta@udebo.dk