SAMARBEJDE

Ude-Bo vægter samarbejde højt og at information og viden er gensidig således, at der altid er en rød tråd omkring den enkelte borger.

Samarbejde med forældre og andet netværk vurderes individuelt i forhold til den enkelte borger. Ligeledes er samarbejde med uddannelsessteder, arbejdspladser, og andre behandlere m.m. individuelt.

I kraft af Ude-Bo mangeårige eksistens, har vi et godt og tæt samarbejde med f.eks. psykiatriske afdelinger, misbrugscentre, uddannelsessteder, samt et stort netværk af villige praktik og arbejdspladser til borgerne.

Der forekommer altid et tæt samarbejde med sagsbehandlere og forvaltninger.

Efter 2 måneders tilknytning udarbejder Ude-Bo, i tæt samarbejde med borgeren, en kontrakt som indeholder delmål og metoder for det kommende halve år.

Der skrives uddannelses/beskæftigelsesmails hver 2. måned og statusrapport hvert halve år samt afholdelse af opfølgende statusmøde ligeledes hvert halve år.

Ude-Bo er et selvejende Socialpædagogisk
Ungdomsprojekt under foreningen Jysk
Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse.
Se Ude-Bo's nyttige links 

KONTAKT INFORMATION

Fabrikvej 11A, 1.
8700 Horsens

Telefon: 75 60 14 02​

CVR: 28053495

Forstander Britta Schmidt
Telefon: 22 72 05 94
E-mail: britta@udebo.dk