socialtræning

Socialtræning har til hensigt at styrke borgerens sociale kompetencer. Borgeren vil få vejledning og støtte til at kunne indgå i sociale aktiviteter.

Fælles aktiviteter i Ude-Bo:

 • Der er morgenmad dagligt i Ude-Bo
 • Hver mandag er der SAB (spisning, aktivitet og brætspil), hvor målet er fællesskab og madlavning
 • Hver onsdag er der planlagte aktiviteter både i og udenfor huset
 • Hver fredag er der Kaffe-Mik med fokus på planlægning af weekenden

Målet med sociale aktiviteter er:

 • Borgeren har mulighed for at eksponere sig selv i sociale sammenhæng i et trygt miljø
 • Borgeren får indsigt i almen dannelse og pli
 • Øge borgerens evne til at tage initiativ til fællesskaber/aktiviteter

Dannelserejser:

 • Borgeren lærer fremmede kulturer og samfund
 • Borgeren får mulighed for opbygning og udvikling af sociale relationer
 • Borgeren styrker evnen til rummelighed og empati

Fritidsliv:

 • I Ude-Bo har vi fokus på lokalmiljøet. Derfor går vi aktivt ind i at etablere kendskab og kontakt til lokale foreninger og frivillige tilbud

Ude-Bo er selvejende Socialpædagogiske
Ungdomsprojekter under foreningen Jysk
Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse.
Se Ude-Bo's nyttige links 

KONTAKT INFORMATION

Fabrikvej 11A, 1.
8700 Horsens

Telefon: 2272 0594

CVR: 28053495

Forstander Britta Schmidt
Telefon: 2272 0594
E-mail: britta@udebo.dk

Kontakt øvrige personale